Forside

Sidst revideret september 2018.

Seminaret afholdes på Sankt Helene, som ligger i Nordsjælland ved Tisvildeleje.

Du kan se billeder fra stedet og finde alle oplysninger om stedet ved at benytte nedenstående link.

Kort beskrivelse af Nordisk Dragtseminarer.

 

Nordisk Dragtseminar afholdes hvert 3. år på skift i de nordiske lande, Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark. Det er et samarbejde opstået mellem institutioner og foreninger med folkedragter som kompetenceområde. Samarbejdet har bestået siden 1978, og der har i den 40-årige periode været afholdt 15 seminarer, som har medvirket til udvikling af viden på området.

Seneste afholdte seminar i Danmark var i 2003 med temaet ”Broderier i folkedragter”.

 

Seminarets tema i 2018 er ”STRIK I NORDISKE FOLKEDRAGTER, med hovedvægt på perioden fra 1750 til 1900”, og formålet er at sammenligne studier af traditionelle strikkede dragtdele samt udvide kendskabet til gamle nordiske strikketeknikker og deres anvendelse i folkedragterne.

Der tages udgangspunkt i mønstre, teknikker, materialer eller samspil med den øvrige beklædning.

 

 

 

 

 

 

Brugen af folkelige dragter er i dag i de nordiske lande, mange steder gået af brug, og viden om de gamle teknikker og de strikkede dragtdele er på vej til at forsvinde. Det er derfor vigtigt, at der forskes i disse emner, og at der blandt forskere og dragtkyndige er

mulighed for erfaringsudveksling.

 

Seminarets deltagere er dragtkyndige/dragtforskere fra folkedragtorganisationerne i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.

Hvert land belyser emnet med to foredrag.

Foredragsholderne er udpeget af det enkelte land og vil typisk være en forsker fra museumsverdenen med tekstiler som speciale. Derudover har værtslandet, i dette tilfælde Folkedans Danmark, mulighed for et overordnet indledende foredrag, som i 2018 vil blive afholdt af ph.d. Maj Ringgaard, konservator ved Nationalmuseet i Danmark.

I programmet er der afsat tid til speakers corner, hvor andre tekstilforskere vil få mulighed for kort at fremføre egne resultater indenfor området.

Der er indlagt workshops med mulighed for at afprøve forskellige strikketeknikker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som supplement til de danske foredrag aflægges studiebesøg i Nordmandsdalen ved Fredensborg Slot og på Museet Færgegården i Frederikssund, for at studere originale dragtdele med relation til emnet og tiden.

 

Seminaret har stor betydning for samarbejdet mellem de nordiske dragtorganisationer, der gør et stort arbejde for at øge og formidle viden om de nordiske folkedragter.

 

Alle foredrag og indlæg vil indgå i en rapport, som vil være en vigtig dokumentation i bevarelse af vores fælles nordiske kulturarv.

 

Tidligere afholdte Nordiske Dragtseminarer:

1978

Norge

Nordisk samarbejde om materialer til Bunader/Folkedragter

1980

Island

Bibeholdelse af Folke- og Nationaldragter

1983

Danmark

Tilskæring af folkedragter

1985

Sverige

Tolleindprovninger

1987

Finland

Ligheder i Nordisk dragtkultur

1989

Norge

Hovedbunader

1991

Danmark

Dragtstoffer i Norden

1993

Sverige

Mändskläder

1996

Finland

Nordisk Dragtkultur og handelsveje

2000

Norge

Fot- og Håndbekledning

2003

Danmark

Broderier i Folkedragter

2006

Island

Dragtsmykker

2009

Sverige

"Särart och ligformighet" Folklig dragtkultur med og uden lokal särprägel

2012

Finland

Udviklingen af folkedragten op igennem 1900 årene

2015

Norge

Symbolik - ceremoni

2018

Danmark

Strik i nordiske Folkedragter